Meddelande - 07.03.2020 klo 10.30
Arbetsvälmående

Annika Rönni-Sällinen på PAM: Bekymmer över huruvida lönen räcker till riskerar kvinnors hälsa inom servicebranscher

Närapå 40 procent av kvinnor med servicearbete är bekymrade över hur de ska orka. Servicefacket PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen anser en orsak till utbrändhet bland kvinnor vara dåliga anställningar som skapar kontinuerlig osäkerhet om utkomsten.

Av Statistikcentralens senaste arbetsmiljöundersökning framgår att andelen kvinnliga löntagare som anser allvarlig utbrändhet vara en klar risk i arbetet har mer än fördubblats från 8 till 19 procent på fem år. 

”Jag tror att bland serviceanställda är kontinuerlig osäkerhet en betydande faktor som utsätter dig för utbrändhet. Deltidsarbete och kortjobb har blivit allt vanligare anställningsformer särskilt för kvinnor. En kontinuerlig rädsla för att lönen inte räcker till påverkar oundvikligen ditt psyke och din hälsa”, påpekar Annika Rönni-Sällinen. 

Enligt PAM:s organisationsstudie 2020 är kvinnor mer bekymrade än män över sin framtid på arbetsmarknaden. Närapå 40 procent av de kvinnor som deltog i studien sade sig vara bekymrade över hur de ska orka. 

”Det är inget under att du sätts på prov. Känslan av brådska och stress accentueras av deltidsarbete och gig från bemanningsföretag som kan innebära att du måste arbeta på flera ställen för att klara dig. Hela tiden växlande arbetsmiljöer samt osäkerhet om antalet arbetstimmar och vilken lön du kommer att få leder oundvikligen till stress”, noterar Annika Rönni-Sällinen. 

Enligt henne kan vi förbättra hälsan och välbefinnandet bland anställda genom att förbättra anställningskvaliteten samt ändra rutinerna på arbetsplatser och allmänna samhällsklimatet. 

”Vi behöver anställningar som möjliggör att du har bättre koll på din utkomst och till exempel dina arbetstimmar. Du orkar också bättre om du känner till när du kan ta ledigt. Redan en sjukskrivning på grund av utbrändhet är en för mycket. Arbetet får inte riskera någons hälsa”, påpekar Annika Rönni-Sällinen och fortsätter: 

”Oberoende av anställningsform ska alla anställda ha en verklig möjlighet att ta semester och ha lediga dagar efter varandra. Dessutom är det viktigt att du kan påverka ditt arbete. Det kan vara enklare att kombinera arbete och övrigt liv om anställda till exempel kan vara med om att planera arbetsskift.” 

Av PAM:s organisationsstudie framgår också att kvinnor är mer bekymrade än män över hur tillökning i familjen påverkar deras ställning i arbetslivet. 

”Det här är inte bra. Ingen ska uppleva extra stress därför att de vill ha en familj och samtidigt ta hand om sitt arbete. Jag är glad över att det gjorts framsteg med den reform av familjeledigheterna som Sanna Marins regering drivit starkt. Vi behöver mer sådan politik. I bästa fall stärker familjers välfärd och jämlikhet mellan föräldrarna ställningen för kvinnor i samhället och arbetslivet.” 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa