Meddelande - 18.09.2019 klo 13.05
Politics

Annika Rönni-Sällinen på PAM: Anslagen till turism en besvikelse i budgetmanglingen

Ordföranden för Servicefacket PAM Annika Rönni-Sällinen påminner om att servicebranscherna upprätthållit sysselsättningen i Finland också under senaste recessionerna. För att sysselsättningen ska utvecklas positivt måste det satsas på att utveckla livskraftiga servicebranscher. Anslagen till turism kommer dock att sjunka år 2020.

År 2019 förfogade Business Finland över 9 800 000 euro för att främja turism till Finland och åtgärdspaketet Turism 4.0 över 6 350 000 euro. Åtgärdspaketet Turism 4.0 upphör i slutet av 2019. I stället för det ingår i budgeten ett anslag på fem miljoner euro, vilket i praktiken innebär att anslagen till turism sjunker.

”Arbets- och näringsministeriets mål att fördubbla turismexporten till 2028 känns orealistiskt i ljuset av dessa anslag”, noterar PAM-ordföranden Annika Rönni-Sällinen.

”Turism är en växande exportbransch och en viktig sysselsättare i Finland. Den växer starkt och i motsats till mången annan näringsverksamhet försvinner arbetstillfällen inte från landet inom turism. Med denna finansiering kommer Finland fortsättningsvis att vara efter övriga Norden och detta är inte enligt formuleringarna i regeringsprogrammet.”

PAM anser att på grund av gynnsamma sysselsättningsutvecklingen är det ytterst viktigt att satsa på servicebranscher som sysselsätter också i framtiden. Förutom turism ska också handel främjas. Annika Rönni-Sällinen förväntar sig därmed att näringsminister Katri Kulmuni snarast inleder beredningen av den framtidsredogörelse om handel som lovas i regeringsprogrammet och som skapade metoder för att klara av strukturomvandlingen inom branschen.

”Jag förväntar mig brett samarbete. E-handel och en snabb förändring av konsumtionsvanorna är utmaningar för alla inom handel. På arbetsplatser ska det fokuseras på kompetensen bland anställda och kontinuerligt lärande. Klimatförändringen förutsätter att vi utvecklar hållbarare tillvägagångssätt. Handelsbranschen ska därför utvecklas i dess helhet”, betonar Annika Rönni-Sällinen.

I övrigt tackar PAM helhetslösningen kring budgeten. Särskilt välkomna är satsningarna på yrkesutbildning och avgiftsfri utbildning på andra stadiet år 2021.

”Endast genom att garantera högklassig yrkesutbildning får anställda bästa möjligheterna till livslångt lärande och välbefinnande i arbetet”, påminner Annika Rönni-Sällinen.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa