Artikel - 08.06.2020 klo 10.05
Arbetslivet

Annika Rönni-Sallinen om det exceptionella året: ”Jag hoppas att man kommer ihåg förbundens betydelse även efter krisen”

”Mitt i krisen har förbundets betydelse blivit mer uppenbart än någonsin”, säger Annika Rönni-Sällinen. Foto: Eeva Anundi

”Mitt i krisen har förbundets betydelse blivit mer uppenbart än någonsin”, säger Annika Rönni-Sällinen. Foto: Eeva Anundi

Annika Rönni-Sällinen valdes till Servicefacket PAM:s ordförande för ett år sedan. Hennes första år blev mer händelserikt än vad hon kunde ha föreställt sig.

365 dagar i förbundets ledning

”Det är helt ofattbart att tänka att det blir ett år redan! Jag tänker att mitt första år som ordförande på PAM är uppdelat i tre eller fyra delar. Veckorna omedelbart efter valet var fulla av intervjuer. Medieintresset var överraskande, även om jag hade förberett mig lite för det. Ändå var det mycket större än jag hade förväntat mig.

Under hösten reste jag runt i Finland, deltog i olika tillställningar för medlemmar och blev bekant med vardagen inom servicebranschen i olika delar av landet. Före jul började det intensiva arbetet med kollektivavtalsförhandlingarna, och omedelbart efter det ännu en ny fas med coronaepidemin. Det har varit ett oerhört varierat och intressant år. ”
 

13 orter

”Det som ger mig kraft i mitt arbete är möten med alla människor. Genast efter att jag hade valts till ordförande tänkte jag att jag vill åka och bekanta mig med alla regioner, PAM:s regionkontor och lära känna medlemmarna och deras jobb lite bättre. Turnén startade på hösten från Lahtis och avslutades i Kuopio. Det var verkligen fint att få träffa aktiva medlemmar från olika regioner, förbundets personal, besöka medlemsevenemang och otaliga arbetsplatser.
 

4 kollektivavtalsförhandlingar

”Turnén ute i regionerna följdes av månader fyllda av kollektivavtalsförhandlingar – också sömnlösa nätter. Jag deltog själv i förhandlingarna för skidcenterbranschen och programtjänstbranschen, handeln samt fastighetsservicebranschen som vi också lyckades nå ett avtal om. Kollektivförhandlingar för turism- och restaurangbranschen hade redan påbörjats när covid-19-pandemin spred sig till Finland i mars. Därför förlängde vi avtalsperioden och flyttade förhandlingarna till hösten. Förhandlingarna för bevakningsbranschen pågår som bäst.

Förhandlingsrundan har präglats av att förhandlingslösningen för industrin har fördröjts, vilket också bidragit till att förhandlingarna för skidcenter- och programtjänstbranschen blev så svåra. Diskussionen om de oavlönade extra arbetstimmarna som konkurrenskraftsavtalet har medfört har varit med under hela avtalsrörelsen. Trots det svåra och tuffa klimatet i allmänhet har stämningen runt förhandlingsborden varit lösningsorienterad, vilket jag är mycket nöjd över. Trots att vi haft svåra frågor att lösa, är jag glad över att vi nått lösningar genom att förhandla. Vi har nått de bästa möjliga lösningarna som man kunde nå.

Jag hade trott att efter de intensiva kollektivförhandlingarna skulle det bli en något lugnare fas i arbetet. Så fel jag hade.”
 

Diskussionen om de oavlönade extra arbetstimmarna har varit med under hela avtalsrörelsen. Foto: Eeva Anundi​​​​​
3 centrala mål 

”Som vi har sett kan det komma oväntade situationer i arbetslivet som är helt oavhängiga av oss och som vi inte kan hantera själv. Mitt i krisen har förbundets betydelse blivit mer uppenbart än någonsin. I denna undantagssituation är vår viktigaste intressebevakningsuppgift nu att hjälpa våra medlemmar och trygga sysselsättningen och arbetsplatserna.

Med pandemin har vikten av det arbete som görs inom tjänstesektorn blivit mer synligt. De som jobbar inom servicebranschen är verkligen i första ledet, och värdet av det arbete de gör har uppmärksammats nu kanske mer än nånsin. Jag hoppas att det inte bara förblir ett fenomen för den här tiden.

"I denna undantagssituation är vår viktigaste intressebevakningsuppgift nu att hjälpa våra medlemmar och trygga sysselsättningen och arbetsplatserna." 

När jag valdes till ordförande förra sommaren, var mina viktigaste mål att höja profilen för arbetet som görs inom servicebranscherna och få fler medlemmar. De är fortfarande viktiga mål och viktiga teman, också i förbundets nyligen förnyade strategi.”

”Klimatförändringar är en av de viktigaste frågorna som påverkar vår framtid, och därför är det viktigt för fackföreningen att vara med och utveckla åtgärder för att bekämpa den. Vi påbörjade vårt eget klimatarbete förra hösten genom att definiera vilken typ av trygghet vi kan erbjuda våra medlemmar i arbetslivet inför klimatförändringar och hur arbetstagarnas rättigheter kan skyddas när industrier går mot en koldioxidneutral framtid*.”

2 skäl att vara stolt 

”När jag valdes till ordförande, ville jag föra förbundet närmare medlemmarna. Jag tror att vi har lyckats med det nu under vårens kris. Jag är särskilt stolt över hela personalen och våra förtroendevalda för det arbete som de gjort i denna exceptionella situation och med tanke på alla samarbetsförhandlingar. 

Jag känner mig privilegierad att kunna leda ett så underbart team som har arbetat med engagemang och så flexibelt för andra. Till exempel har ett stort antal förbundets anställda hjälpt arbetslöshetskassan med telefonrådgivning och handläggningen av ansökningar om arbetslöshetsförmåner. Vi fick ju ett rekordantal ansökningar i vår.

Det är viktigt att notera hur mycket fackförbunden har hjälpt människor genom att ge råd och stöd under vårens lopp. Jag hoppas att man kommer ihåg förbundens betydelse även efter krisen. När allt kommer omkring har det varit ett mycket exceptionellt år.”

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa