Nyhet - 17.09.2018 klo 18.00
Samhälle

Annika Rönni-Sällinen med i ordförandekampen

Annika Rönni-Sällinen har jobbat med olika slags uppgifter inom fackföreningsrörelsen i över 20 år. Hon är den första som anmäler sitt intresse för ordförandeskapet.

Annika Rönni-Sällinen har jobbat med olika slags uppgifter inom fackföreningsrörelsen i över 20 år. Hon är den första som anmäler sitt intresse för ordförandeskapet.

Annika Rönni-Sällinen som arbetat inom fackföreningsrörelsen i över 20 år är den förste som anmält sitt intresse för PAM-ordförandeskapet.

PAM:s ordförandekamp fick sin första kandidat idag då FFC-direktören Annika Rönni-Sällinen anmälde sitt intresse för uppgiften.
Idag bad en grupp PAM-medlemmar henne att kandidera i ordförandevalet. PAM:s kongress väljer en ny ordförande nästa sommar. Nuvarande ordföranden Ann Selin meddelade i våras att hon inte längre står till förfogande.

Annika Rönni-Sällinen, 42, har skött olika slags uppgifter inom fackföreningsrörelsen i över 20 år – till största delen på Servicefacket. För tillfället leder hon avdelningen för arbetsvillkor vid FFC. Annika är juris kandidat.

Hon betonar att med tanke på framtiden för intressebevakningen på PAM och fackförbundsmedlemmarna är det viktigt att öka uppskattningen av servicebranscher och serviceyrken.

”Servicebranscherna står inför förändringar av aldrig skådat slag. Många serviceanställda – särskilt deltidsanställda och egenföretagare – kämpar för sin utkomst. Vi måste se till att det finns tillräckligt med arbete med bra anställningsvillkor inom servicebranscherna och att serviceproffsens kunskaper och färdigheter uppskattas. Detta säkerställer vi bland annat genom att ta fram förstklassiga arbetstillfällen och anställningar”, berättar Annika i sitt meddelande.

Regionala förtroendemannen Sirpa Laakso från Tavastehus var bland dem som bad Annika att kandidera. Sirpa är också ordförande för PAM-fullmäktige.

”PAM:s nya ordförande ska ha en stark vision av hur anställningsvillkoren ska utvecklas och ställningen för anställda inom låglönebranscher förbättras samt beslutsamhet att driva igenom frågor. Annika har dessa egenskaper”, slår Sirpa fast. Enligt henne har Annika mycket stöd inom skilda yrkesgrupper.

Annika säger sig vara inställd på en öppen kampanj med fokus på en dialog med förbundsmedlemmar och förtroendevalda.

PAM håller sin kongress i Helsingfors den 4–6 juni 2019.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa