Nyhet - 20.04.2020 klo 10.56
Arbetslivet

Annika Rönni-Sällinen litar på att situationen blir bättre

PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen tror att under epidemin däms efterfrågan upp och när epidemin lättar vill människor ha tjänster, resa och gå på restaurang. Bild: Eeva Anundi

PAM:s ordförande Annika Rönni-Sällinen tror att under epidemin däms efterfrågan upp och när epidemin lättar vill människor ha tjänster, resa och gå på restaurang. Bild: Eeva Anundi

Coronavirusepidemin var en överraskning. Nu har PAM-ordförande Annika Rönni-Sällinen fokuserat på att se till att PAM-medlemmarnas situation är känd vid de bord där det fattas beslut som rör dem.

”Till en början tänkte vi att det här är en ganska problematisk situation”, kommer PAM-ordförande Annika Rönni-Sällinen ihåg den stund då PAM:s förhandlare inledde diskussionerna om ett nytt kollektivavtal för turism-, restaurang- och fritidstjänster torsdagen 5 mars.

Dagen innan hade regeringen ställt fast på en presskonferens att det inte var nödvändigt att begränsa allmänna sammankomster. Italien hade klassats som ett epidemiområde men inte Finland. Då fanns det bara sju bekräftade smittade i Finland.

”Från möte till möte blev situationen hela tiden värre och värre”, fortsätter Annika Rönni-Sällinen.

Redan 12 mars – en vecka efter att förhandlingarna inletts – uppmanades finländarna att undvika alla resor och begränsa sina närkontakter. 

”Plötsligt var vi i en situation som ingen hade kunnat föreställa sig.”

Arbetstillfällen räddades

Undantagstillstånd utlystes i landet onsdagen 18 mars. Samma dag – två veckor efter att förhandlingarna inletts – beslutade PAM:s styrelse att förlänga kollektivavtalet som sådant till och med slutet av september eftersom efterfrågan kraschat inom turism-, restaurang- och fritidstjänster.

På samma möte antog styrelsen en hel del tillfälliga undantag från kollektivavtalen för flera branscher. Permittering förenklades med kortare frister för samarbetsförhandlingar och meddelande om permittering. Ett utvidgat förfarande med egen anmälan vid sjukfrånvaro gjorde det åter lättare att bli sjukskriven. Också andra ändringar gjordes.

Inget företag hade kunnat förbereda sig för en situation lik coronavirusepidemin. Enligt Annika Rönni-Sällinen var målet att rädda arbetstillfällen.

”Krisen var och är så total att vi var tvungna att göra ändringar. Hade vi fortsatt som normalt hade företag gått omkull redan under samarbetsförhandlingarna. Nu kan vi hoppas på att när situationen är förbi och permitteringarna slutar finns det fortfarande företag där människor kan arbeta.”

Arbetslivet varierar

Den coronavirusepidemi som överraskat hela världen har på så sätt varit jämlik och demokratisk att den påverkat allas liv – varken förmögenhet eller makt har helt skyddat dig mot sjukdomen. Ändå har epidemin klart lyft fram skillnaderna mellan människor i arbetslivet också i Finland.

”En stor grupp har skyddat sig mot närkontakter genom att hoppa i sin bil eller arbeta på distans hemifrån. Situationen är en helt annan för dem som hela tiden har att göra med kunder. De ser till att grundstrukturerna i samhället fungerar till exempel i affärer och på apotek – de städar spåren efter andra. De är hela tiden utsatta för smitta.”

Annika Rönni-Sällinen påminner om att många människor är dessutom oroade för hur deras barn som stannat hemma sinsemellan ska klara av sin skolgång på distans. 

Bland samma serviceanställda förorsakar krisen mest utkomstproblem. Personal har permitterats särskilt inom turism-, restaurang- och fritidstjänster samt skönhetsvård vilka förlorat sina kunder. Dessutom arbetar många på deltid eller har bara gig eller kortjobb. De lade märke till krisen när deras timmar minskade eller gigen tog slut. Sociala skyddsnäten är dock sådana att de inte får samma stöd som andra i dessa situationer. 

”Egentligen har min första tanke hela tiden varit ett bekymmer för hur människors och familjers liv drabbas ekonomiskt av situationen både nu och på längre sikt. Till syvende och sist har jag knappt följt med vad som skrivs om själva sjukdomen.”

 

Videolänkar går varma

Tidigare var Annika Rönni-Sällinens kalender fullbokad i månader framåt men coronavirusepidemin tömde den på en gång. Möten och resor inställdes men arbetet har inte minskat. Hon knäpper på en videolänk allt emellanåt då hon arbetar på distans hemma i Esbo och kontaktar tjänstemän och politiker.

”Vi har nu drivit PAM-medlemmarnas frågor bland dessa grupper mer än normalt. Vi har försökt berätta hurudan situationen verkligen är så att alla ska förstå sig på behoven bland våra medlemmar och beakta dem då det fattas beslut.”

Under epidemin har lagstiftning ändrats snabbt för att trygga försörjningen för människor. Till exempel självrisktiden har slopats i utkomstskyddet för arbetslösa, du omfattas enklare av utkomstskydd och utbetalningen från a-kassor har strömlinjeformats. För utkomstskyddet för arbetslösa har det reserverats klart mer medel och också företag kan söka olika slags stöd.

”Det är för tillfället fortfarande öppet huruvida restauranger kommer att få en möjlighet till direkt stöd. Detta är en ytterst viktig fråga”, säger Annika Rönni-Sällinen.

 

Arbetskraft dit där den behövs

I en situation lik coronavirusepidemin testas verkligen fackförbunds och a-kassors förmåga att svara på behoven hos sina medlemmar. Annika Rönni-Sällinen berättar att grundläggande frågor har tagits hand om och till exempel oavslutade kollektivavtalsförhandlingar har fortsatts på distans. Samtidigt har målet varit att försöka flytta och ändra arbete, anställda och sätt att utföra arbete så att nuvarande behoven uppfylls. 

Medlemmarnas kunskapstörst har naturligtvis varit outsläcklig. Många har insett varför fackförbund behövs. Medlemmar har hamnat i situationer de aldrig tidigare upplevt. Därför har förbundsanställda flyttats från andra uppgifter till rådgivning.

En stor utmaning kommer att vara hur Servicebranschernas arbetslöshetskassa klarar av sin jätteuppgift att utbetala arbetslöshetsunderstöd till rekordmånga permitterade. Vissa PAM-anställda har utbildats så att de kan hjälpa kassan med detta. Kassan har dessutom nyanställt.

”Jag tror att kassan kommer att klara av sin uppgift med hedern i behåll fast det är riktigt svårt att förutspå hur långa handläggningstiderna blir.”

Annika Rönni-Sällinen tror också annars på framtiden.

”Jag litar på att situationen blir bättre förr eller senare. Vi ska bara ta tag i utmaningen och arbeta för samma mål. Under epidemin däms efterfrågan upp och när epidemin lättar vill människor ha tjänster, resa och gå på restaurang. Amatörepidemiologer verkar vi för tillfället ha helt tillräckligt av så som jurist börjar jag inte förutspå hur epidemin kommer att utvecklas.”

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa