Meddelande - 03.06.2019 klo 15.17
Politik

Ann Selin på PAM: Regeringsprogrammet ett steg mot en bättre framtid

Nya regeringsprogrammet ser bra ut för servicebranscherna. Särskilt lovande är fokusen på sysselsättning, trepartsberedning och nya arbetsformer.

Enligt Ann Selin, ordförande för Servicefacket PAM, tar nya regeringen steg i rätt riktning.

”Försämringarna i arbetslivet under förra regeringsperioden drabbade särskilt kvinnodominerade branscher och de svaga på arbetsmarknaden. Kommande regeringsperiodens fokus på att åtgärda många långvariga problem känns bra. Nu ska allt bara genomföras och tilliten till ett avtalssamhälle återställas.”

Ann Selin betonar att ur ett arbetsmarknadsperspektiv är centrala förbättringar i regeringsprogrammet satsningarna på en aktiv arbetskraftpolitik och sysselsättning, bättre arbetslivskvalitet, utbildning, starkare köpkraft hos låg- och medelinkomsttagare, bredare skattebas och klarare regler för nya arbetsformer såsom plattformar.

”Jag är speciellt glad över att regeringen kommer att förbättra ställningen för personer med kortjobb och nolltimmesavtal. Inom servicebranscher har fler människor i snitt kortjobb än inom många andra branscher och vi alla känner bra till problemen med osäkra anställningar. Just idag rapporterade

Statistikcentralen att antalet nolltimmesavtal ökat och att de är vanligast inom hotell- och restaurangverksamhet där rentav 15 procent har nolltimmesavtal. Fenomenet är bekant också från andra branscher. Det är inte hållbart för någon att arbetslivet är så osäkert”, ställer Ann Selin fast.

Enligt henne verkar regeringens näringspolitiska planer gå i rätt riktning.

”För sysselsättningen är det ytterst viktigt att vi börjar målmedvetet främja handel och turism. En framtidsutredning av handel och bättre verksamhetsförutsättningar för turism är något vi välkomnar speciellt varmt. Att höja skatten på alkoholdrycker är dock problematiskt med tanke på restaurangförsäljningen och står i strid med regeringens sysselsättningsmål”, påpekar Ann Selin.

Hon hoppas att det satsas målmedvetet på att förebygga svart ekonomi. Därför är en utredning av möjligheten att utnyttja administrativa sanktioner för att råda bot på för låga löner absolut välkommen.

”Det finns bra redskap för att motarbeta svart ekonomi. Vi hoppas särskilt att de tekniska metoder som skattemyndigheten får kommer att omfatta också online-kassasystem som möjliggör uppgifter om försäljning i realtid”, noterar Ann Selin.

”Av samma orsaker borde hushållsavdraget inte ha minskats. Risken är att hushållsarbete och renoveringar kommer åter att göras svart.”

Nu då arbetet omvälvs är det essentiellt att vi satsar på utbildning. En högre läropliktsålder är en klar förbättring och detta ska allokeras rätt slags resurser.

”Också här tas steg i rätt riktning och åtgärderna ingriper till exempel i de största problemen med reformen av yrkesutbildningen – för lite närundervisning och splittrad skolundervisning. Yrkesfärdigheter får du via rätt slags utbildning och det ska vi nu satsa ordentligt på”, poängterar Ann Selin.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa