Meddelande - 16.05.2018 klo 13.30

Ann Selin lämnar ordförandeskapet i PAM sommaren 2019

Selin är ordförande fram till juni 2019 då PAMs förbundskongress hålls.

Selin är ordförande fram till juni 2019 då PAMs förbundskongress hålls.

Servicefacket PAMs ordförande Ann Selin meddelade vid PAMs fullmäktigemöte att det här är hennes sista period som PAMs ordförande. Selins efterträdare väljs vid följande förbundskongress i juni 2019.

Ann Selin som har lett PAM sedan år 2002 meddelade i dag under PAMs fullmäktigemöte att hon inte kommer att ställa upp som kandidat i följande ordförandeval.

– I slutet av den här perioden har jag fungerat som ordförande i över 16 år. Det är en lång period och speciellt lång tid att sköta ett så här ansvarsfullt uppdrag. Under den här tiden har jag dock lärt mig och upplevt massor av saker. Ordförandeskapet i PAM är ett privilegium, men upplever att det är så dags att överlämna den här rollen. Jag kommer sålunda inte att ställa upp som kandidat i ordförandevalet vid nästa års förbundskongress.  

Selin är ordförande fram till juni 2019, då PAMs förbundskongress hålls. Hon har ännu inte berättat om sina fortsatta planer.

– Jag kommer att leda förbundet med full kraft även under inkommande år. Jag vill lämna över förbundet till min efterträdare i farten, inte med bromsen på. Under årets gång skapas förutsättningarna för följande kollektivavtalsförhandlingar, påverkningsarbete görs kraftfullt inför samhälleliga val och vi förbereder inför PAMs förbundskongress, där riktlinjerna för PAMs framtid avgörs. Jag kommer med andra ord inte att gå i pension efter ett år.

Selin tackade för allt stöd hon fått under årens gång och framhöll i sitt tal att valet av en ny ordförande medför en möjlighet för förbundet. 

– Förändring på förbundstoppen ger en möjlighet att se saker och ting från olika synvinklar samt en möjlighet att skapa nytt och tillämpa nya sätt. 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa