Nyhet - 24.05.2018 klo 15.03
Arbetsmarknaden

Ann Selin från PAM öppnade FFC:s representantskaps vårmöte genom att betona intensivare samarbete

PAM:s ordförande Ann Selin öppnade FFC:s representantskaps vårmöte.

PAM:s ordförande Ann Selin öppnade FFC:s representantskaps vårmöte.

Kommande valet, betydelsen av politiskt påverkansarbete och intensivare samarbete är centrala teman på FFC:s representantskapsmöte.

FFC:s representantskap samlades till sitt vårmöte på Kiljavainstitutet idag. PAM föreslog representantskapet djupare samarbete för att FFC tillsammans med sina medlemsorganisationer ska vara en central facklig aktör också i framtiden. Djupare samarbete förutsätter framför allt en öppen och hederlig debatt om gemensamma mål för lagstiftningen, socialskyddet och lönepolitiken.

PAM:s ordförande Ann Selin är ordförande för FFC:s representantskap. I sitt öppningstal på vårmötet betonade hon intensivare samarbete mellan löntagarorganisationer.

”Vi slösar resurser och kraft då vi alla hålls i våra egna sandlådor. I tidigare förhandlingars hetta kunde vi göra vissa framsteg för att intensifiera samarbetet. Men vågar vi ändå hederligt ta bladet från munnen sinsemellan”, frågade hon.

Enligt Ann har betydelsen av politiskt påverkansarbete ökat. Bakom detta ligger sittande regeringens kortsiktiga tillvägagångssätt. Hon lyfte fram att djupare analyserade lösningar som skapade stabilitet och förutsägbarhet kunde åstadkommas om alla mångsidigt beaktade åsikterna bland sakkunniga och övervägde och utvärderade följderna av beslut.

”I stället för att lugnt begrunda målsättningen – det stora vi vill åstadkomma – och sedan tillsammans finna sätt att uppnå målet tas det upp all slags idéer som bara kastas ut i etern. Därefter följer förklaringar och ofta en reträtt då idéerna visar sig vara ogenomförbara eller resultera i något helt annat och oönskat”, noterade Ann.

Hon var också bekymrad över kravet i hektiska informationsflödet att det ska finnas korta enmeningssvar på komplicerade frågor.
”I mitt förbund har aktiva allt mer och på en helt ny nivå tagit upp betydelsen av politik”, analyserade Ann.

I sitt inlägg fokuserade PAM-företrädaren i FFC:s representantskap Niina Ruutinen åter på frågan om utkomst som baserar sig på arbete och särskilt deltidsarbetet inom PAM-branscher. Över en tredjedel av löntagarna inom såväl detaljhandel som hotell- och restaurangbranscherna är deltidsanställda.

”I den enkät PAM lät utföra bland sina medlemmar svarade dock runt hälften av de deltagare som arbetar på deltid att deras situation beror på att det inte finns heltidsanställningar. Detta innebär att de måste komplettera sin utkomst med stöd från socialen”, sade Niina.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa