Nyhet - 02.10.2015 klo 10.52

Ann Selin från PAM: Europa måste gå in för kollektiva förhandlingar

Representanter för 43 miljoner anställda har samlats till Europeiska fackliga samarbetsorganisationens kongress i Paris (foto: etuc.org)

Representanter för 43 miljoner anställda har samlats till Europeiska fackliga samarbetsorganisationens kongress i Paris (foto: etuc.org)

Europafackets kongress har samlat representanter för 43 miljoner anställda i Paris denna vecka. I kongressen deltar Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, tjänstemannacentralorganisationen STTK och centralorganisationen för högutbildade Akava. Situationen i Finland togs upp i flera inlägg.

Ann Selin, ordförande för Servicefacket PAM och internationella fackliga federationen UNI Global Union, är en av FFC:s sex representanter på kongressen. I sitt inlägg berättade Ann hur finländska fackförbund började få solidaritetsbudskap från länder under utveckling för ett par veckor sedan. Sådana skickades bland annat från Paraguay, Nepal, Indonesien, Ghana och Colombia.

– Tidigare har Finland, en nordisk välfärdsstat, stött dessa länder och berättat om sina starka arbetsmarknadslagar och fackliga rättigheter för dem. Plötsligt har Finland blivit ett land i behov av stöd på grund av regeringens avsikter.

Finland är inte ensamt om att uppleva något morsvarande. Enligt Ann Selin är det snarare en trend att olika länders regeringar försöker försvaga fackförbunden genom att vädja till ekonomiskt tvång.

Ann berättade också om den strida ström av nya fackmedlemmar som regeringsplanerna gett upphov till. Under ett par veckor fick till exempel PAM fyra gånger så många nya medlemmar som vanligt.

– Det känns som så att fackförbund, anställa och européer fått en hel del ny energi. Människor har ett klart behov av att tillhöra något och försvara sina rättigheter.

Ann Selin hoppas att Europa går in för hållbara och justa lösningar med starka fackförbund och kollektiva förhandlingar.

Situationen i Finland togs även upp i många andra inlägg. Då han besökte Finland för cirka ett år sedan sade Guy Ryder, generaldirektör för internationella arbetsorganisationen ILO, sig vara en stor beundrare av finländska avtalskulturen. Nu är han något besviken och i sitt tal betonade Guy rätten att kollektivt förhandla om avtal. Bernadette Ségol, avgående generalsekreterare för Europafacket, lyfte fram den demonstration som finländska anställda hade arrangerat och bad kongressdeltagarna stöda finländska fackföreningsrörelsen med applåder.

Europafackets 13:e kongress inleddes tisdagen den 29 september och avslutas idag på fredag.

Mer information:

Ekonomin och arbetslösheten återspeglades i öppningstalen på Europafackets kongress (FFC)

ILO:s Guy Ryder påminde om rätten att förhandla (FFC)

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa