Nyhet - 30.01.2018 klo 15.18
Kollektivavtalsföhandlingar

Ann Selin: Dåliga löner minskar uppskattningen av arbetet

Servicefackets Ann Selin träffade anställda intresserade av sitt arbete i Helsingfors igår. ”Jag tycker att företag inte har råd med att anställda som utför sina kundserviceuppgifter alldeles lysande blir frustrerade därför att de anser sina inkomster vara orättvist låga”, ställde hon fast. Foton: Samuli Miettinen.

Servicefackets Ann Selin träffade anställda intresserade av sitt arbete i Helsingfors igår. ”Jag tycker att företag inte har råd med att anställda som utför sina kundserviceuppgifter alldeles lysande blir frustrerade därför att de anser sina inkomster vara orättvist låga”, ställde hon fast. Foton: Samuli Miettinen.

Servicefacket PAM:s ordförande Ann Selin träffade hotell- och restauranganställda i S-gruppen i Helsingfors. Hon ansåg diskussionerna ha varit mycket givande. De gav henne bland annat ny energi för pågående kollektivavtalsförhandlingarna.

Ann besökte Solo Sokos Hotell Torni och Radisson Blu Royal igår. Arbetsplatsbesök ingår i pågående PAM-kampanjen för att vitt och brett träffa anställda inom servicebranscher.

Under sitt besök på dessa två hotell träffade Ann många anställda intresserade av sitt arbete. Hon hoppas att arbetsgivarna förstår sig på uppfattningarna bland anställda.
”Människor är besvikna på att lönen inte återspeglar tillräckligt de krav som ställs i arbetet. Dåliga löner uppfattas som en brist på uppskattning”, berättar Ann om sina diskussioner med de anställda.
”Jag tycker att företag inte har råd med att anställda som utför sina kundserviceuppgifter alldeles lysande blir frustrerade därför att de anser sina inkomster vara orättvist låga”, ställde hon fast.

På Radisson Blu Royal arrangerades en diskussion som samlade en grupp hotell- och restauranganställda samt förtroendemän från flera verksamhetsställen i S-gruppen. Tillställningen gav Ann intrycket att anställda är beredda att vidta åtgärder om förhandlingssituationen så kräver.
”Jag fick en känsla av att vid behov är folket också beredda på åtgärder om vi annars inte kan få till stånd ett hyggligt avtal.”

Sokotels huvudförtroendeman Niina Ruutinen upplevde besöket av ordföranden som mycket betydande och uppmuntrande.
"Det var fint att Ann Selin kunde besöka oss anställda inom branschen mitt bland all förhandlingsbrådska och ville lyssna på oss och våra tankar. På våra arbetsplatser har vi en bra sammanhållning som endast förstärktes av detta möte med henne”, bedömer Niina besöket.

PAM-aktiva och förbundspersonal besöker arbetsplatser inom servicebranscherna denna och nästa vecka, dvs. veckorna 5 och 6. Målet för denna kampanj med namnet beredskapsveckor är att samla så många serviceanställda som möjligt för att diskutera pågående kollektivavtalsförhandlingarna.

På arbetsplatser diskuteras just nu kollektivavtalsförhandlingarna under beredskapsveckorna på PAM.

På arbetsplatser diskuteras just nu kollektivavtalsförhandlingarna under beredskapsveckorna på PAM.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa