Nyhet - 19.12.2017 klo 09.10

Ändringar i rörlighetsunderstödet från och med 1.1.2018

Från och med början av 2018 kan rörlighetsunderstöd betalas även för deltidsarbete som är mindre än 18 timmar per vecka och för anställningen inledande utbildning.

Från och med årsskiftet betalas rörlighetsunderstödet med barntillägg och därmed behöver man inte längre ansöka om understöd innan utbildningen eller arbetet inleds. Ansökan bör inlämnas inom tre månader från och med den tidpunkt som ansökan syftar på till Arbetslöshetskassan.

Rörlighetsunderstöd kan beviljas efter årsskiftet för arbete som inleds till följd av utbildning. Sålunda beaktas alla situationer där den arbetslösa inleder en utbildning som hänför sig till arbetet eller om denna flyttar med avsikt att delta i en utbildning före denna formellt inleder sitt arbete. Rörlighetsunderstöd kan betalas först för utbildning och därefter på basis av ett abetsförhållande.

Det är möjligt att få rörlighetsunderstöd i fortsättningen för även sådant deltidsarbete, där arbetstiden är mindre än 18 timmar per vecka. Vid deltidsarbete betalas understödet för utförda arbetsdagar. Man kan inte få rörlighetsunderstöd under en längre tidsperiod än maximilängd, även om förmånen skulle betalas
för enstaka dagar.

Enligt den nya lagen är det möjligt att till rörlighetsunderstödet få en tilläggsdel, ifall att arbetsplatsen eller platsen för utbildningen som hänför sig till arbetet ligger på mer än 200 kilometers avstånd från hemorten eller från boplatsen före flytten.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa