Nyhet - 03.04.2020 klo 15.00
Arbetslöshetstrygghet

Ändringar föreslås i utkomstskyddet för arbetslösa på grund av coronaviruset

Syftet med föreslagna ändringarna i lagstiftningen om utkomstskydd för arbetslösa är att underlätta situationen för permitterade. Lagändringarna har ännu inte stadfästs.

Regeringen har föreslagit ändringar för viss tid i lagstiftningen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av coronavirussituationen. Det föreslås att ändringarna ska gälla till och med 6 juli och tillämpas retroaktivt från och med 16 mars. Riksdagen behandlade förslaget för första gången 2 april. Behandlingen fortsätter vecka 15.

Inkomstrelaterad dagpenning också för självrisktiden

Inkomstrelaterad dagpenning betalades tillfälligt också för självrisktiden på fem dagar. Dagpenning utbetalades omedelbart från första arbetslöshetsdagen. Detta gällde personer vars självrisktid börjar 16 mars–6 juli.

Arbetsvillkoret halverades

Löntagares arbetsvillkor förkortades till 13 veckor om minst en arbetsvecka utförts efter 1 mars och arbetsvillkoret på 26 veckor inte uppfylls. En ytterligare förutsättning är att första betalningsdagen för dagpenning är senast 5 juli. Maximitiden för utbetalning av dagpenning får inte heller fortfarande löpa.

Halveringen av arbetsvillkoret rörde också familjemedlemmar till företagare för vilka villkoret sjönk tillfälligt från 52 till 26 veckor. I tillägg till arbetsvillkoret halverades också den tid du ska ha varit medlem av en a-kassa.

Permittering förbrukade inte maximitiden

Enligt förslaget löpte inte maximitiden för utbetalning (300–500 dagar) då det betalas arbetslöshetsdagpenning på basis av permittering. Denna bestämmelse rörde både helt permitterade och dem vars arbetsvecka eller arbetsdag förkortats. Ändringen omfattade permitteringar som börjar 16 mars eller därefter. 

PAM följer med lagstiftningsarbetet. Vi berättar mer efter att lagen stadfästs. Det finns ytterligare uppgifter och anvisningar på a-kassans sidor. Läs mer här (på finska).

 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa