Nyhet - 28.09.2018 klo 16.44
Politik

Allmänna riktlinjer vid förbud mot övertidsarbete

Förbudet mot övertidsarbete, som gäller nästan alla PAMs medlemmar, pågår den 3 –23 oktober.

Förbud mot övertidsarbete 3.10– 23.10.2018

Förbudet mot övertidsarbete inom Servicefacket PAM inleds den 3.10.2018 kl. 00.00 och fortsätter fram till den 23.10.2018 kl. 24.00. Det är 26 avtalsbranscher med i förbudet mot övertid.

Avtalsbranscher som är föremål för förbudet mot övertidsarbete

Kollektivavtalet för Alko Oy:s butiksanställda
Kollektivavtal för arbetstagare på apotek
Kollektivavtal för kundservice- och telemarketingbranschen
Kollektivavtalet för Avecra Oy:s tågservicepersonal
Kollektivavtal för anställda vid bingohallar
Kollektivavtal för anställda vid biografteatrar
Kollektivavtal för specialindustrin
Kollektivavtal för golfbranschen
Protokoll för Hankkija Oy:s försäljningspersonal
Kollektivavtal för skidcenterbranschen
Kollektivavtal för frisörbranschen
Kollektivavtal för nöjes-, tema- och upplevelseparker
Kollektivavtalsprotokoll för ADB-tjänstemän inom handeln
Handelns kollektivavtal
Kollektivavtalet för arbetstagarna inom fastighetstjänstebranschen
Kollektivavtal för branschen för underhåll av hushållsmaskiner samt serviceautomatbranschen
Kollektivavtal för bildframställningsbranschen
Kollektivavtal för turism-, restaurang- och fritidstjänster – chefer
Kollektivavtal för turism-, restaurang- och fritidstjänster – arbetstagare
Kollektivavtal för programservicebranschen
Kollektivavtal för Finlands Nationaloperas tekniska smågrupper och tekniska förmän och mästare
Kollektivavtal gällande Finlands Nationalteaters teknik och ansvariga
Kollektivavtalet för lager- och transportförmän
Kollektivavtalet för arbetstagarna inom fastighetstjänstebranschen
Kollektivavtalet för förmän inom detaljhandeln
Yhtyneet-avtalet, Yle

Övertidsförbudet gäller inte för följande branscher:

Kollektivavtal för kopierings- och utskriftsbranschen, Kollektivavtal för Makuuni Oy, Företagsvisa kollektivavtal för säljfrämjare, Kollektivavtal för flyttservicebranschen, Ramavtalet, Kollektivavtal för orgelbyggaren Urkurakentamo Martti Porthan Oy:s anställda, Kollektivavtal för orgelbyggaren Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy:s anställda, Kollektivavtal för organisationsantälldas förbund Järjestötoimitsijain Liitto, Kollektivavtal för bevakningsbranschen.

Allmänna anvisningar till medlemmar som omfattas av förbudet mot övertidsarbete

Under förbudet mot övertidsarbete utför inte arbetstagarna övertidsarbete.
Övertid är alltid frivilligt för arbetstagaren. När förbudet mot övertidsarbete har inletts använder de arbetstagare som omfattas av det denna rättighet och nekar till övertidsarbete som erbjuds av arbetsgivaren.

Arbetsgivaren har inte rätt att utöva påtryckningar på arbetstagaren för att denne ska arbeta övertid och har heller inte rätt att ändra arbetstiderna i arbetsskiftsförteckningen på grund av förbudet mot övertidsarbete.
Under förbudet mot övertidsarbete kommer det inte in några arbeten i arbetstidsbanken eller motsvarande system. Under förbudet mot övertidsarbete godkänns inte användning av extern arbetskraft eller exempelvis arbetstagare som kallas till arbete vid behov eller bemanningstjänster, eftersom arbetsgivaren på det sättet skulle försöka bryta mot det lagliga förbudet mot övertidsarbete.

Vad är övertidsarbete?

Huvudregeln är att övertidsarbete är arbete som överstiger 40 h/vecka. Om arbetstiden i branschen exempelvis sker i treveckorsperioder är övertidsarbete som huvudregel arbete som överstiger 120 timmar under treveckorsperioden. För arbetstagare som arbetar deltid gäller samma timbegränsningar.
Man kan använda ett utjämningssystem för arbetstiden på arbetsplatsen, där arbetstiden inte är begränsad till en maximal arbetstid enligt ovan, utan arbetstiden är flexibel i systemet inom ramen för de fastställda utjämningsperioderna. Läs mer om övertidsarbete branschvis här.

Arbetstagare kan be om hjälp av förtroendemannen på sin arbetsplats. Du kan även få hjälp av PAMs medlemsservice må–fr kl. 9.00–16.00 nr. 030 100 640 och e-post lakko@pam.fi.

Öppettiderna för regionkontoren i ditt område hittar du här.

Deltidsanställda och förbud mot övertidsarbete

Deltidsanställda kan under tiden som förbudet mot övertidsarbete pågår ta emot extratimmar upp till 40 timmar i veckan. Extratimmar som eventuellt erbjuds efter det är övertidsarbete, som arbetstagaren under förbudet mot övertidsarbete måste neka till.

Förbudet mot övertidsarbete och nödarbete

Förbudet mot övertidsarbete gäller inte nödarbete (arbetstidslagen 21§). Att lägga ut nödarbete är endast möjligt under de särskilda omständigheter som regleras enligt arbetstidslagen. Arbetsgivaren ska meddela arbetarskyddsmyndigheten om anledningen till nödarbetet genom en skriftlig utredning. Till nödarbete räknas i praktiken exempelvis arbete som förhindrar att det uppstår situationer som utgör fara för någons liv.

Förbuden gäller inte heller arbetsuppgifter som skulle äventyra livsviktiga funktioner för samhället eller orsaka skada för allmänna intressen. För att utföra den typen av arbetsuppgifter under förbud mot övertidsarbete och att samla in arbete måste man särskilt ansöka om tillstånd från Servicefacket PAM.

--------------------------------------------

Strejk 3.10.2018

Läs mer om strejken här.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa