Nyhet - 11.04.2019 klo 13.12
Medlemsservice

Alla borde ha rätt till ett schyst arbetsliv

Ina Zankavich, Tomas Enlund och Monica Backman är alla långvariga PAM-medlemmar som är hemma från Österbotten. Den här trion ser ett medlemskap i facket som en nödvändighet.

Ina Zankavich, Tomas Enlund och Monica Backman är alla långvariga PAM-medlemmar som är hemma från Österbotten. Den här trion ser ett medlemskap i facket som en nödvändighet.

Det gäller att våga diskutera även svåra frågor med arbetsgivaren och be om hjälp av facket i problemsituationer. Att höra till ett fackförbund är a och o i dessa tider, menar tre PAM-medlemmar som dryftar kring arbetslivsfrågor.

Tomas Enlund blev medlem i Servicefacket PAM år 2001. Ett medlemskap har enligt honom medfört en trygghet som han inte vill pruta på.

”När jag anslöt mig tänkte jag att medlemskapet garanterar ett bättre arbetslöshetsskydd, men under årens gång har jag haft nytta av Servicefacket i olika situationer. Jag har fått svar på mina frågor via regionkontoret och det stöd jag behövt”, berättar Enlund som jobbar som försäljare i Karleby.

Han deltar vanligen i två kurser per år. Då blir det oftast en tvärfacklig som erbjuds på svenska och därtill en som han väljer sporadiskt väljer i PAM:s kurskalender. Det är roligt att träffa och snacka med andra aktiva medlemmar och vänskapsband knyts när man träffas regelbundet.

Däremellan håller han sig a jour med vad som sker genom att följa med svenska nyheter på pam.fi och nyhetsbrevet som postas till medlemmar en gång per månad.

”Få känner till att PAM erbjuder kurser av olika slag, därför lönar det sig att kolla upp vad som erbjuds och hänga med”, menar han.

Antalet svenskspråkiga medlemmar i Servicefacket PAM uppgår till omkring 4 500. Det finns dock rejält med svenskspråkiga som jobbar inom servicebranscherna. 

”Det är bra att lyfta fram ”hör du till facket” i din närhet och på arbetsplatsen. Det är kanske något som man inte tänker på men som är ganska naturligt med tanke på dem som är ute i arbetslivet.”

”Ju fler vi är i facket, desto mer kan vi påverka på arbetsplatserna. Det här är bra att tänka på framförallt om du är ung eller ny i arbetslivet”, framhåller Enlund.

Det finns dem som säger att medlemskapet kostar, men Tomas anser att han som PAM-medlem fått valuta för pengarna.

”Skulle du råka illa ut i arbetslivet har du tillgång till rättshjälp och vid arbetslöshet inkomstrelaterad dagpenning som tryggar en bättre försörjning. För att inte tala om förmåner av olika slag, konstaterar han.

Monica Backman har hört till Servicefacket i olika etapper sedan år 1988. För henne har det varit a och o att ha den trygghet som facket erbjuder i bakfickan.

”Man vet aldrig vad som kan ske i livet”, menar hon.

I dag har hon en ny utbildning och ny anställning men allt har inte varit en dans på rosor. Därför är det bra att vara medveten om sina rättigheter, poängterar hon.

Både Backman och Ina Zankavich hör till styrelsen för Närpesnejdens Handelsanställda som är en lokal fackavdelning i Österbotten.

Trenden i dag är dock att allt färre arbetstagare ansluter sig till fackförbund över lag i Finland. Vad kan det bero på?

”Arbetslivet har förändrats och i och med det har kortvariga arbetsförhållanden ökat mer än tidigare. Det inverkar säkert på beslutet att ansluta sig till facket då man jobbar en kort tid här och en annan period där. Då kanske man anser att man inte behöver ansluta sig, men tvärtemot skulle det vara bra, dryftar Zankavich.

Zankavich anslöt sig till PAM för åtta år sedan då hon började arbeta som försäljare. Hon är ursprungligen hemma från Ryssland och talar flera språk, vilket hon har haft stor nytta av i arbetet, där hon möter flera nationaliteter dagligen. Många arbetstagare med utländsk bakgrund vänder sig ofta till Ina, såväl i arbetslivsfrågor. Det ser hon som positivt.

”När jag berättar om PAM upplever en del att medlemsavgiften är för hög. Men går det på tok i arbetslivet kan det stå en dyrt, så ser medlemskapet som en nödvändighet. Därför kan det vara bra att berätta vilka fördelarna är för dem som hör till facket, säger Zankavich.

Backman instämmer med Zankavich.

”På en arbetsplats märkte jag att arbetsgivaren betalade för låg lön åt arbetstagarna och tog upp saken på företaget. Arbetsgivaren blev tvungen att korrigera lönen och i samma veva höjdes även arbetskamraternas lön. Initiativet kom från mig för jag visste via facket vad minimilönen borde vara, säger Backman.

Många frågor blir olösta på arbetsplatserna då arbetstagarna inte vågar lyfta katten på bordet, det vill säga yttra sig i problemsituationer.
”För att få ändring till stånd måste man våga diskutera även svåra saker på arbetsplatsen och ta upp frågorna med arbetsgivaren”, menar Zankavich.

Varför är det då viktigt att höra till facket?

”Är du en i facket är du aldrig ensam, du har möjlighet att lära känna nya medlemmar och du lär dig om arbetslivets spelregler”, nämner Zankavich.

Läs mer om medlemsförmåner och vilka fördelar du får då du ansluter dig till facket här.

 

 

uutisen-teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Senaste

Mest lästa