Nyhet - 22.12.2017 klo 10.48
Alkohollagen

Alkohollagen förnyades – vad förändras?

Restauranger får själva besluta om sina öppettider och dryckessortiment. Foto: GettyImages

Restauranger får själva besluta om sina öppettider och dryckessortiment. Foto: GettyImages

PAM har samlat det mest centrala i revideringen av alkohollagen - de främsta ändringarna berör restaurangerna även om man utgående ifrån den offentliga debatten kan ha dragit andra slutsatser.

Riksdagen antog en ny alkohollag den 19 december 2017. Förändringarna träder stegvis i kraft under 2018. Först utvidgas dryckessortimentet i affärer och får restauranger fria öppettider ifall republikens president stadfäster lagarna den 28 december 2017.

Från den 1 januari 2018 får matvaruaffärer, livsmedelskiosker och bensinstationer sälja drycker som innehåller maximalt 5,5 procent alkohol. Kravet att den alkohol som säljs i affärer ska tillverkas på ett visst sätt slopas. Därmed kan affärer, kiosker och mackar sälja starköl, destillerade longdrinkar (s.k. äkta longdrink) och blanddrycker (s.k. alkoläsk) i fortsättningen.

Flesta förändringar gäller dock restauranger. De får bland annat själva besluta om sina öppettider – dock inte utskänkningstider – och fritt välja sina drycker. Ytterligar sänks de krav som ställs på ansvariga föreståndare och deras ställföreträdare. PAM anser att i praktiken ersätter den definition som används i lagen, ”någon annan person som tillståndshavaren utsett för denna uppgift”, nuvarande ställföreträdaren. Det finns ett genuint behov av att ansvarige föreståndaren eller dennes ställföreträdare är närvarande – det är ju omöjligt att den person som ska svara för egenkontrollen på restaurangen inte är på plats då det säljs alkohol.

PAM bedömer att förändringarna kan öka otryggheten bland anställda inom branschen och lyfte fram detta i sina yttranden under den långa lagberedningen. Nya lagen förutsätter att ordningen vaktas nattetid. Den befattar sig inte med ensamarbete eller följderna av ett bredare dryckessortiment i affärer.

Efter reformen får du inte längre gottgörelse (bonus) för alkoholköp i samband med stamkundskort eller förmånsprogram. Detta omfattar alkoholdrycker som köpts såväl utomlands som på fartyg. Samma praxis tillämpas redan på tobaksprodukter.

I PAM:s wikiartikel presenteras samlat de centrala förändringarna inom PAM-branscherna särskilt ur anställdas perspektiv.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa