Artikel - 16.01.2020 klo 11.00
Kollektivavtalsförhandlingar

Aleksi Pakarinen hoppas att förhandlingarna leder till att extra timmarna enligt konkurrenskraftsavtalet slopas och att det tas fram regler för användningen av extern arbetskraft

Bild: Eeva Anundi

Bild: Eeva Anundi

Avtalsrörelsen är viktig för anställda inom alla branscher eftersom under den avtalas det om miniminivån för löneförhöjningar och anställningsvillkor. Detta anser Aleksi Pakarinen, förtroendeman och logistikarbetare på Inex Partners.

Aleksi räknar upp tre centrala förhandlingsmål:

Konkurrenskraftsavtalet. Det tvistas om arbetstidsförlängningen inom såväl handel som övriga branscher. Enligt konkurrenskraftsavtalet från 2016 förlängdes arbetstiden med 24 timmar utan separat ersättning. Nu vill anställda inte längre arbeta gratis.

Ställningen för extern arbetskraft. De senaste åren har bruket av underentreprenader och utlånad arbetskraft ökat ytterligare också inom handel. Då arbete läggs ut splittras anställningar och ökar osäkerheten bland dem som hyrs ut av bemanningsföretag eller är anställda hos underleverantörer. På samma arbetsplats kan fastanställda och anställda hos underleverantörer då utföra samma arbete på olika anställningsvillkor och för olika lön. Avtalsrörelsen ska leda till en starkare ställning för extern arbetskraft. inom handel ska det tas fram regler för bruket av extern arbetskraft och det ska övervakas att reglerna följs.

Löneförhöjningar. Inom handel har det redan länge ingåtts mycket måttliga löneavtal. Nu ska det ses till att löneförhöjningarna blir tillräckligt stora. Levnadskostnaderna stiger och en fara är att löntagarnas köpkraft försämras. Vi utgår från att du ska få en lön du klarar dig på. Förvärvsarbetande ska inte tvingas söka stöd hos FPA. Särskilt inom huvudstadsregionen är det svårt för serviceproffs att klara sig på sin lön.

Är du förbannad på konkurrenskraftsavtalet? Kom med och stöd PAM i avtalsrörelsen och underteckna vädjan!

 

Vem?

- Aleksi Pakarinen är logistikarbetare och förtroendeman på Inex Partners. 
- Ytterligare är han ordförande för fackavdelningen för lagerarbetare i Helsingfors 036, ledamot i PAM-fullmäktige och medlem av branschkommittén för handel. 

 

 

uutisen-teksti: Anu Vallinkoski

 

Senaste

Mest lästa