Meddelande - 27.05.2020 klo 12.00
Arbetslöshetskassan

A-kassan tar i bruk en robot för att handlägga ansökningar snabbare

Coronaviruskrisen påverkar starkt Servicebranschernas arbetslöshetskassa som fått fler första ansökningar om dagpenning enbart i april än under hela fjolåret. Nu har a-kassan tagit i bruk ett robotsystem för att åtgärda ansökningshögarna.

”Vi vill betjäna våra medlemmar så bra som möjligt. Därför tog vi snabbt i bruk en robot som hjälper att förbehandla inkomna ansökningar, vilket gör handläggningsprocessen effektivare och snabbare”, berättar Ilkka Nissilä, direktör för a-kassan. 

Enligt honom har dessa tider varit exceptionella för Servicebranschernas arbetslöshetskassa. 

”Enbart i april fick a-kassan runt 18 500 nya första ansökningar, det vill säga ungefär lika många som under hela fjolåret totalt. Ansökningsvolymen har varit stor då coronaviruset drabbat hårt servicebranscherna”, noterar Ilkka Nissilä. 

Tack vare den robot som nu tagits i bruk får kassapersonalen mer tid för egentliga arbetet med att handlägga ansökningar och fatta dagpenningsbeslut. 

Roboten har uttryckligen tagits fram för a-kassan och den behandlar ansökningar snabbt. Den kan till exempel lägga märke till bristfälliga uppgifter i en dagpenningsansökan och sända sökanden en kompletteringsbegäran. Då kan personalen fokusera mer på att fatta slutliga beslut. A-kassans robot har utvecklats av Digia och MOST Digital. 

”På grund av jätteantalet inkomna ansökningar har kassans medlemmar – serviceanställda – varit tvungna att vänta längre på dagpenningsbeslut. Därför har vi nyrekryterat handläggare. Roboten är en extra resurs som underlättar vårt arbete. Jag tror att vi på detta sätt får pengarna snabbare in på människors konton”, ställer Ilkka Nissilä fast.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa