Medlemsavgiften

Hur stor är medlemsavgiften?

Förbundets och arbetslöshetskassans medlemsavgift är 1,5 % av bruttolönen. Med medlemsavgiften får du tillgång till PAM:s och arbetslöshetskassans alla tjänster samt medlemsförmåner.

Gratis medlemskap för studentmedlemmar

För studentmedlemmar kostar medlemskapet ingenting och det är i kraft så länge man studerar. Om du jobbar vid sidan av studierna, kan du ansluta dig som betalande medlem i förbundet och arbetslöshetskassan. Då kan du påverka din rätt till utkomstskydd vid arbetslöshet.

Låt arbetsgivaren dra av avgiften från din lön

Betalning av medlemsavgift

Det finns två sätt att betala medlemsavgiften. Det lättaste sättet är att låta arbetsgivaren dra av avgiften från din lön. Sålunda behöver du inte månatligen räkna ut själv hur stor andel medlemsavgiften, det vill säga 1,5 % av dina bruttoinkomster, är på din lön utan din arbetsgivare sköter om detta för dig. Men du kan också betala medlemsavgiften själv.

Medlemsavgiften kan dras av i beskattningen

Den fackliga medlemsavgiften är avdragsgill. Efter skatteavdraget är medlemsavgiften i nettobelopp betydligt mindre. PAM skickar årligen uppgifterna om betalda medlemsavgifter direkt till skattemyndigheten. Du ska kolla i skatteförslaget att uppgifterna om de avdragsgilla medlemsavgifterna är korrekta.

Medlemsavgift för företagarmedlem

En yrkesutövare och företagare som bara sysselsätter sig själv betalar medlemsavgift på den inkomst som utgör grunden för pensionsförsäkringsavgiften. En självsysselsättande yrkesutövare och företagare kan inte vara medlem i Servicebranschernas arbetslöshetskassa.

Frågor om medlemsavgifter?

Om du har frågor kring medlemsavgifter eller de situationer då man är befriad från en medlemsavgift, kontakta oss. Vi hjälper dig gärna.