Anslut dig som medlem

PAM förhandlar fram kollektivavtal och löner för servicebranscher samt bevakar sina medlemmars intressen i arbetslivet. PAM-medlemmar har rätt till alla dess medlemstjänster, t.ex. anställningsrådgivning, utbildning och vid behov arbetslöshetsskydd, rättshjälp och juristtjänster.

Bli medlem

  • om du arbetar inom privat service. PAM-medlemmar är bl.a. servitörer, städare, frisörer, kockar, vakter, handelsanställda och många andra serviceproffs.

Bli studerandemedlem

  • om du studerar ett serviceyrke och inte arbetar samtidigt. Studerandemedlemskapen är gratis!

Du kan också ansluta dig:

Efter att du anslutit dig får du en bekräftelse per sms från PAM. Ett anslutningsbrev postas till dig inom ca två veckor. Medlemskapet träder i kraft och gäller fr.o.m. anslutningsdatumet bara du betalar medlemsavgiften regelbundet fr.o.m. anslutningsdatumet.

PAM-medlemskap lönar sig

När du går med i PAM har du tillgång till:

  • kollektivavtal (dvs. bättre anställningsvillkor och löner som förbundet förhandlar fram för din räkning)
  • en förtroendeman på din arbetsplats som ger dig stöd och råd i samband med problem
  • förbundets anställnings- och medlemsrådgivningstjänster
  • rättshjälp och hjälp av en jurist vid behov för att hantera dina anställningsfrågor
  • inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd om du blir arbetslös
  • material för övervakning av anställningsvillkor
  • fantastiska medlemsförmåner – du sparar hundratals euro.

Då du är PAM-medlem kan du arbeta utan oro

Vi ser till att du behandlas rättvist, får rätt lön och att lagar och avtal tillämpas i ditt arbete. Du kan alltid kontakta alltid förtroendemannen om du har frågor om din anställning. De kan t.ex. handla om lönen, arbetsskift eller mertidsarbete. Finns inte en förtroendeman hjälper PAM:s anställningstjänst dig. Om tvisten inte kan lösas med hjälp av förtroendemannen eller en PAM-expert kan du få rättshjälp.

PAM ger sina medlemmar råd i anställningsfrågor cirka 50 000 gånger per år och är med om att avgöra runt 1 000 meningsskiljaktigheter. På arbetsplatser handlar flesta tvister om att anställda betalats för lite lön.

Medlemsavgift

PAM:s medlemsavgift är 1,5 procent av bruttolönen. Exempelvis med en lön på 1000 € är medlemsavgiften 15 € och på 2000 € är den 30 €. Du får tillbaka en del av den medlemsavgift du betalat i form av skatteavdrag. Det enklaste sättet att betala medlemsavgiften är att ge löneräkningen fullmakt att dra den direkt från din lön. Studentmedlemskap är helt gratis, om du inte har löneinkomster eller lyfter förmån som utbetalas av arbetslöshetskassan.

Om du studerar

Studerandemedlemskap

Bli studerandemedlem i PAM om du studerar ett serviceyrke. Det är gratis! Studerandemedlemmar har nästan samma medlemsförmåner som ordinarie medlemmar. Du kan delta i tillställningar och utbildning och dra nytta av värdefulla förmåner.

Om du studerar och arbetar inom servicebranschen

Arbetar du vid sidan om studier lönar det sig för dig att bli ordinarie PAM-medlem. Då betalar du medlemsavgift på dina löneintäkter och har rätt till alla medlemstjänster. Du bidrar dessutom till arbetsvillkoret – en förutsättning för inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning.

Har du frågor?

Tveka inte att ta kontakt om du undrar över anslutningen, medlemsförmånerna eller medlemsavgifterna. Vi hjälper dig gärna. Skicka ett meddelande här eller ring 030 100 640.