Medlemskap

Servicefacket PAM är ett fackförbund för anställda inom de privata servicebranscherna. PAM förhandlar fram kollektivavtal och löner för servicebranscher samt bevakar sina medlemmars intressen i arbetslivet. PAM-medlemmar har rätt till alla dess medlemstjänster, t.ex. anställningsrådgivning, utbildning och vid behov arbetslöshetsskydd, rättshjälp och juristtjänster.

Bli medlem

  • som medlem om du arbetar inom privat service. PAM-medlemmar är bl.a. servitörer, städare, frisörer, kockar, vakter, handelsanställda och många andra serviceproffs.
  • som studerandemedlem om du studerar ett serviceyrke och inte arbetar samtidigt. Studerandemedlemskapen är gratis!

Då du är PAM-medlem kan du arbeta utan oro

Vi ser till att du behandlas rättvist, får rätt lön och att lagar och avtal tillämpas i ditt arbete. Du kan alltid kontakta alltid förtroendemannen om du har frågor om din anställning. De kan t.ex. handla om lönen, arbetsskift eller mertidsarbete. Finns inte en förtroendeman hjälper PAM:s anställningstjänst dig. Om tvisten inte kan lösas med hjälp av förtroendemannen eller en PAM-expert kan du få rättshjälp.

PAM ger sina medlemmar råd i anställningsfrågor cirka 50 000 gånger per år och är med om att avgöra runt 1 000 meningsskiljaktigheter. På arbetsplatser handlar flesta tvister om att anställda betalats för lite lön.

När du går med i PAM har du tillgång till:

  • kollektivavtal (dvs. bättre anställningsvillkor och löner som förbundet förhandlar fram för din räkning)•
  • en förtroendeman på din arbetsplats som ger dig stöd och råd i samband med problem
  • förbundets anställnings- och medlemsrådgivningstjänster
  • rättshjälp och hjälp av en jurist vid behov för att hantera dina anställningsfrågor
  • material för övervakning av anställningsvillkor
  • antastiska medlemsförmåner – du sparar hundratals euro
  • inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd om du blir arbetslös.