Förvaltning

Du kan söka efter personer i PAM:s förvaltning genom sökfunktionen nedan.

Genom sökfunktionen hittar du information om medlemmar i följande organ:

  • Styrelsen
  • Fullmäktige
  • Utskott
  • Avtalsbranschvisa kommittéer