PAM i ett nötskal

Servicefacket PAM är ett fackförbund för anställda inom de privata servicebranscherna. Förbundet har cirka 230 000 medlemmar av vilka 76 procent är kvinnor. Största delen av PAM:s medlemmar jobbar inom detaljhandeln, turism-, restaurang- och fritidstjänster, fastighetstjänster och inom väktarbranschen. PAM förhandlar fram kollektivavtal inom servicebranschen och bevakar sina medlemmars intressen ute på arbetsplatserna.

Namnet

Servicefacket PAM rf, på finska Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Grundat

28.11.2000

Medlemsantal

31.12.2018: cirka 220 000 

Fackavdelningar

144 (2019)

Förtroendevalda

cirka 2 500

Förbundets och arbetslöshetskassans medlemsavgift 

1,5 % (år 2019)

Kollektivavtalen

36 st, flera protokoll 

Fullmäktige

Mera information

Styrelsen

Mera information

Arbetslöshetskassans styrelse

Ordförande, tre medlemmar, tre suppleanter.

Kvinnliga medlemmar

cirka 76 %

Unga medlemmar under 31 år

35%

Organiseringsgrad

  • handeln ca 65 % 
  • hotell- och restaurangbranschen ca 70 %
  • städ- och fastighetsbranschen ca 55 %
  • väktarbranschen ca 60 %