Förbundets stadgar

Servicefacket PAM är ett fackförbund för anställda inom de privata servicebranscherna. Förbundets namn är Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, på svenska Servicefacket PAM rf. I stadgarna används benämningen ”förbund” och för fackavdelningarna benämningen ”avdelning”. Förbundet har sin hemvist i Helsingfors stad. Verksamhetsområdet är hela Finland. Förbundets språk är finska och svenska. Protokollspråket är finska.