Nyhetsbrev


Nyhetsbrev sänds till PAM:s förtroendemän två gånger i månaden. Även svenskspråkiga och engelskspråkiga medlemmar får egna nyhetsbrev. Nyhetsbrev på finska hittar du här.

Ifall du inte har fått nyhetsbreven, lönar det sig att kontrollera uppgifterna i PAMs e-tjänster.