PAMplus-sidorna innehåller information och nyheter för förtroendevalda, arbetarskyddsfullmäktige, kontaktpersoner och aktiva i fackavdelningarna.

På den här sidan finns aktuell information och nyheter för alla aktiva inom PAM. Från sidorna kan du ta dig vidare till PAMplus-nyhetsbrevarkivet och PAMplus-tidningsarkivet. På sidorna finns också olika verktyg som du kan ha nytta av i uppdraget som förtroendevald, t.ex. broschyrmallar och minneslistor.