Verksamhet i arbetsplatsen

Arbetsgemenskapen på den egna arbetsplatsen är det bästa stället att påverka arbetsvillkoren och sättet att organisera arbete. Verksamhet på arbetsplatsen handlar bl.a. om samarbete, arbetarskydd och förtroendevalda.