Utbildning

På PAM:s utbildningar är det fullt tillåtet att bli engagerad och inspirerad! Vi utbildar våra medlemmar i olika frågor och färdigheter som berör arbetslivet på många olika sätt. Som medlem i PAM kan du delta i alla utbildningar i din egen region, i webbaserade utbildningar samt i ABF:s (Arbetarnas Bildningsförbund) och KSL:s (Förbundet för folkbildning) utbud av studier och kurser. Förtroendevalda och arbetarskyddsfullmäktige utbildas för sina uppdrag i grundkurser, fortbildningskurser och olika vidareutbildningar. Vi ordnar utbildning även för chefer.

Oavsett om du är ny eller gammal medlem i PAM, junior eller senior, ung novis eller bara gammal och vis – du är välkommen att delta i PAM:s utbildningar!

PS. Om du har idéer eller undrar över något kring utbildning, ta gärna kontakt med kurssekreteraren.