Tulosta

Erimielisyys­tapaukset

PAM käsittelee vuosittain noin 1500 jäsenten erimielisyystapausta. Täältä löydät avoimet erimielisyystapaukset, avoimet oikeustapaukset ja päättyneet oikeustapaukset.

Valitse haluamasi erimielisyystyyppi yllä olevasta pudotusvalikosta. Voit suodattaa listaa sarakkeiden otsikoiden perusteella, esim. asian tai yrityksen toimialan mukaan.

  Asia
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Palkkasaatava
 • Rajariita
 • Rikosasia
 • Työnantajan korvausvaatimus
 • Työrauha
 • Työsuhde
 • Työyhteisö ja työsuojelu
  Jäsenen ammatti
 • A-Ö
 • Ö-A
  Yrityksen toimiala
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Apteekki
 • Erityisala
 • Henkilöstöpalveluala
 • Hius- ja kauneudenhoitoala
 • Kaupan ala
 • Kiinteistöpalveluala
 • Matkailu- ja ravintola-ala
 • Muu toimiala
 • Puhelinpalveluala
 • Turvallisuusala
  Yrityksen sijainti
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Etelä-Savo
 • Etelä-Pohjanmaa
 • Häme
 • Kaakkois-Suomi
 • Kainuu
 • Keski-Suomi
 • Lappi
 • Pirkanmaa
 • Pohjanmaa
 • Pohjois-Karjala
 • Pohjois-Pohjanmaa
 • Pohjois-Savo
 • Satakunta
 • Uusimaa
 • Varsinais-Suomi
  Yrityksen koko
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • 1-15 henkilöä
 • 16-39 henkilöä
 • 40-99 henkilöä
 • 100-200 henkilöä
 • 201-500 henkilöä
 • 501-1000 henkilöä
 • 1001-2000 henkilöä
 • Yli 2000 henkilöä
  Lisätietoja
 • A-Ö
 • Ö-A
Asia   Jäsenen ammatti   Yrityksen toimiala   Yrityksen sijainti   Yrityksen koko   Kuvaus Lopputulos Lisätietoja  
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Näytä kuvaus

Irtisanomisperusteen tarkastus.

Näytä lopputulos

asia hävitty käräjäoikeudessa.

Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työsuhde purettu TSL 7 luku 2§:n perusteella. Lausunto TE-toimistolle.

Näytä lopputulos

Voitto, jäsenelle rahat palkkaturvasta yhtiön maksukyvyttömyyden vuoksi

KOKKI, KASSA-TARJOILIJA, BAARIMESTARI Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Erimielisyytenä työsuhteen irtisanominen ja lomaltapaluuraha-saatavat koko työsuhteen ajalta.Epäily työnantajan syyllistymisestä kunnianloukkaukseen.

Näytä lopputulos

Voitto käräjäoikeudessa 18/18681 (L 17/34267)

VARTIJA PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

TSL 5L 5§ Työnantajan velvollisuus tarjota työtä osa-aikaiselle työntekijälle.Työntekijä vaatii takautuvaa korvausta ansionmenetyksestä ja maksamatta jääneestä sairasajan palkasta.

Näytä lopputulos

7.12.2016 hävitty Itä-Suomen hovioikeudessa. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta. 9.11.2018 KKO ei myöntänyt valituslupaa. Hovin tuomio jäi pysyväksi.

liikennemyymälätyöntekijä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Työnantaja ei ole tarjonnut lisätöitä työsopimuslain 2 luku 5 § mukaisesti.

Näytä lopputulos

12.10.2018 korkein oikeus myöntänyt valituslupaa, Itä-Suomen hovioikeuden tuomio jäi pysyväksi.

myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

työaika

Näytä lopputulos

Hakemus hyväksytty palkkaturvassa.

Cleaner Kiiteistö- ja siivous 1000-
Näytä kuvaus

Työsuhteen purku

Näytä lopputulos

Korkeimmasta oikeudesta tarkistetun tiedon mukaan kaikkien viiden henkilön osalta valituslupapäätökset ovat olleet kielteisiä. Pohjanmaan käräjäoikeuden antamat tuomiot jäävät lainvoimaisiksi.

Cleaner Kiiteistö- ja siivous 1000-
Näytä kuvaus

Työsuhteen purku

Näytä lopputulos

Korkeimmasta oikeudesta tarkistetun tiedon mukaan kaikkien viiden henkilön osalta valituslupapäätökset ovat olleet kielteisiä. Pohjanmaan käräjäoikeuden antamat tuomiot jäävät lainvoimaisiksi.

Cleaner Kiiteistö- ja siivous 1000-
Näytä kuvaus

Työsuhteen purku

Näytä lopputulos

Korkeimmasta oikeudesta tarkistetun tiedon mukaan kaikkien viiden henkilön osalta valituslupapäätökset ovat olleet kielteisiä. Pohjanmaan käräjäoikeuden antamat tuomiot jäävät lainvoimaisiksi.

Cleaner Kiiteistö- ja siivous 1000-
Näytä kuvaus

Työsuhteen purku

Näytä lopputulos

Korkeimmasta oikeudesta tarkistetun tiedon mukaan kaikkien viiden henkilön osalta valituslupapäätökset ovat olleet kielteisiä. Pohjanmaan käräjäoikeuden antamat tuomiot jäävät lainvoimaisiksi.

Cleaner Kiiteistö- ja siivous 1000-
Näytä kuvaus

Työsuhteen purku

Näytä lopputulos

Korkeimmasta oikeudesta tarkistetun tiedon mukaan kaikkien viiden henkilön osalta valituslupapäätökset ovat olleet kielteisiä. Pohjanmaan käräjäoikeuden antamat tuomiot jäävät lainvoimaisiksi.

Keilahallin työntekijä PAMin muut 5-9
Näytä kuvaus

Työsuhteen irtisanominen / purkaminen

Näytä lopputulos

4.12.2018 Vaasan hovioikeuden päätöslauselma: jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Lainkohdat: Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 5 §, Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 11 §

Keilahallin työntekijä 0-4
Näytä kuvaus

Työsuhteen irtisanominen / purkaminen

Näytä lopputulos

4.12.2018 Vaasan hovioikeuden päätöslauselma: jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Lainkohdat: Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 5 §, Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 11 §

Tarjoilija / Baarimikko Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen.

Näytä lopputulos

Palkkasaatavia koskevassa riita-asiassa on päästy sovintoon.

Kiinteistöhoitaja Kiiteistö- ja siivous 5-9
Näytä kuvaus

Alipalkkaus.

Näytä lopputulos

palkkaturva maksanut

vihertyöntekijä Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkan yleiskorotus ja kertaerä maksamatta.

Näytä lopputulos

Osavoitto.

siivooja Kiiteistö- ja siivous 5-9
Näytä kuvaus

lomapalkka, lomaraha, lomakorvaus puuttuvat palkat.

Näytä lopputulos

Päätös vahvistetusta sovinnosta. Vastapuoli maksaa jäsenelle 5000,- euroa.

keittiömestari Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

työnantaja on maksanut vain peruspalkkaa

Näytä lopputulos

Sovittiin käräjäoikeudessa 12.12.2018. Kanne peruttu.

liikennemyymälätyöntekijä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

*työpaikkakiusaus - ta:n huolehtimisvelvollisuus*perusteeton irtisanominen

Näytä lopputulos

Voitettu hovioikeudessa.

Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työsuhde purettu koeajalla sairauden johdosta.

Näytä lopputulos

Voitettu hovioikeudessa. Korvauksia laittomasta koeaikapurusta ja yhdenvertaisuuslain hyvitystä.

myyjä Kauppa 20-49
Näytä kuvaus

työehtosopimus, erimielisyys työsuhteen perusteettomasta päättämisestä, palkkaus, ylityöt, sunnuntaikorvaukset/pyhäkorvaukset, työehtosopimuksen ehtojen täyttyminen

Näytä lopputulos

Hävitty hovioikeudessa.

myyjä Kauppa 250-499
Näytä kuvaus

TA ei maksa toista perättäistä sairasajan palkkaa lääkärinlausunnon koodilla F43.0 (akuutti stressireaktio).

Näytä lopputulos

Asia päättynyt

Myyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Työnantaja purki tt:n työsuhteen työpaikan sisäisen facebook-kommentoinnin perusteella. TT:llä ei ollut mahdollisuutta käyttää avustajaa purkutilanteessa.

Näytä lopputulos

Juttu sovittu valmisteluistunnossa.

MYYMÄLÄPÄÄLLIKKÖ Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Irtisanominen ohjeiden ja määräysten noudattamatta jättämisen sekä yhteistyövaatimusten rikkomisen ja luottamuspulan johdosta.

Näytä lopputulos

11.6.2018 sovintosopimus ja 30.7.2018 kanteen peruutus.

Menekinedistäjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Työntekijä irtisanottu kun oli alkanut vaatimaan selkeytystä työaikaansa (tavoitetyöika 37,5h). Irtisanomista perusteltu seitsemällä eri syyllä

Näytä lopputulos

Loppuunkäsitelty.

Menekinedistäjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Työntekijä irtisanottu kun oli alkanut vaatimaan selkeytystä työaikaansa (tavoitetyöika 37,5h). Irtisanomista perusteltu seitsemällä eri syyllä

Näytä lopputulos

Loppuunkäsitelty.

KUVAUSNÄYTEVASTAAVA Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Yt-lain mukainen hyvitys

Näytä lopputulos

Asia on sovittu.

Somistaja Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Yt-neuvottelut ja lomautus

Näytä lopputulos

Korkein oikeus. Hovioikeuden tuomio kumotaan ja asia jätetään käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen varaan.

Lihamestari Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Yt-neuvottelut ja lomautus

Näytä lopputulos

Korkein oikeus. Hovioikeuden tuomio kumotaan ja asia jätetään käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen varaan.

myyntineuvottelija Muut 5-9
Näytä kuvaus

TSL 2 §, korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä, TSL 10 § liikkeenluovutus, Yhdenvertaisuuslaki 6 § syrjinnän kielto

Näytä lopputulos

Palkkaturva maksoi yksipuoliseen tuomioon perustuvat saatavat.

myyjä Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Työntekijä irtisanottu tuta-syin.Palkattiin uudestaan ja tehtiin osa-aikainen ja määräaikainen työsuhde eikä annettu lisätunteja. Vakinaistettiin sittemmin osa-aikaisena.

Näytä lopputulos

Asia on sovittu.

Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu Helsingin hovioikeuden tuomio pysyy.

Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.

Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.

Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.

Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.

Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.

tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Näytä lopputulos

käräjäoikeus tuomitsi työnantajan maksamaan jäsenelle palkkasaatavat.

Kosmetologi Erityisalat 5-9
Näytä kuvaus

Jäsen tehnyt itse palkkaturvahakemuksen. Kela on maksanut äitiysrahan kokonaisuudessaan työnantajalle, mutta jäsenelle ei oltu kaikkia näistä maksettu. Palkkaturvassa hylätty nämä saatavat hiusalan TES-kirjauksen perusteella. Lisäksi osa lomakorvauksista hylätty, koska haettu saatava ylittänyt 15 200 €. Päätöksessä olevan muutoksenhakuohjeen perusteella muutosta voidaan hakea tekemällä kanne valtiota vastaan. Konkurssi rauennut varojen puutteeseen 1.12.2016.

Näytä lopputulos

Uudenmaan ELY-keskus maksoi palkkaturvana työntekijän saatavat.

Toiminnanjohtaja Muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työsuhteen perusteeton päättäminen

Näytä lopputulos

Asia on sovittu.

Palveluesimies Kiiteistö- ja siivous 1000-
Näytä kuvaus

Työsuhteen irtisanominen työntekijästä johtuvasta syystä

Näytä lopputulos

Asia sovittu osapuolten kesken

Kauppa 100-249
Näytä kuvaus

Määrä-aikaisen työsopimuksen peruste.

Näytä lopputulos

Asia sovittu.

Simlärare / Uimaopettaja Muut Ahvenanmaa 1000-
Näytä kuvaus

2 kertaa sovittu työsopimuksessa koeajasta

Näytä lopputulos

Kanne peruutettiin käräjäoikeudesta sovinnon takia. HUOM. Sovinto on luottamuksellinen.

myyjä
Näytä kuvaus

Työnantaja kieltäytyy ottamasta työntekijää töihin kun hoitovapaa päättyi.

Näytä lopputulos

Jäsen saanut palkkasaatavat palkkaturvasta.

kassa-myyjä Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Perusteeton irtisanominen

Näytä lopputulos

Kanne hylättiin.Käräjäoikeuden tuomio jäi pysyväksi.

tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Näytä kuvaus

Maksamaton lomakorvaus työntekijälle.

Näytä lopputulos

palkkaturva maksoi lomapalkan, koska yritys maksukyvytön.

varastotyöntekijä Erityisalat 100-249
Näytä kuvaus

Työntekijän työsopimus irtisanottu työntekijästä johtuvasta syystä.

Näytä lopputulos

Sovittu.

Myyjä
Näytä kuvaus

Törkeä ryöstö, vaatimusten esittämien käräjäoikeuteen

Näytä lopputulos

Rikosasia voitettiin käräjäoikeudessa.

asiakasryhmien ja asiakkaiden ohjaus Muut 0-4
Näytä lopputulos

Jäsen voittanut asiansa: työnantaja maksoi puuttuvat lomakorvaukset ja odotusajan palkan

autokuski 0-4
Näytä kuvaus

palkkasaatava joita on pyydetty ja työnantaja on irtisanonut työntekijän

Näytä lopputulos

asia sovittu.

tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Näytä kuvaus

Alipalkkaus, työsyrjintä

Näytä lopputulos

Palkkasaatavista päästy sopimukseen työnantajan kanssa.

Kauppa 5-9
Näytä lopputulos

Voitettu käräjäoikeudessa.

Kotiavustaja Lappi 0-4
Näytä kuvaus

Sairausajanpalkkoja puuttuu + muita palkkoja yht. 79 tuntia. Lisäksi näistä lomakorvaus 9%. Puhelinrahaa 20 euroa(arvioitu)

Näytä lopputulos

asia sovittu.

Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Näytä kuvaus

TT irtisanottu epäiltynä varkaudesta

Näytä lopputulos

Häviö

Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työsopimus on kokoaikaisen sopimus, mutta tunnit eivät ole täyttyneet.

Näytä lopputulos

palkkaturva maksoi.

kokki Muut 250-499
Näytä kuvaus

Työsuhteen purku

Näytä lopputulos

Asian käsittely päättyy.

Kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Näytä kuvaus

Ongelmia ylitöiden maksusta

Näytä lopputulos

Asia sovittu tuomioistuinsovittelussa.

Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Näytä kuvaus

Perusteeton työsuhteen päättäminen liikkeen luovutustilanteessa ja varavastaavanlisät viideltä vuodelta

Näytä lopputulos

Palkkaturva on maksanut palkkasaatavat yksipuolisen tuomion perusteella.

Toimihenkilö? Muut 250-499
Näytä kuvaus

Työsuhteen perusteeton päättäminen

Näytä lopputulos

Riita-asiassa on saavutettu sovinto.

Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Näytä lopputulos

Palkkasaatavia koskevassa asiassa on tullut käräjäoikeudesta yksipuolinen tuomio (johon ei ole haettu takaisinsaantia) jonka perusteella saatavia on haettu onnistuneesti palkkaturvasta.

kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Työsuhde päätetty irtisanomalla, sairausloman päätyttyä ja raskauden esille tultua

Näytä lopputulos

Asia ratkesi yksipuolisella tuomiolla. Palkkaturva maksoi osan saatavista.

tarjoilija/baarityöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Irtisanottu terveydellisin perustein

Näytä lopputulos

Palkkaturva on maksanut palkkasaatavat yksipuolisen tuomion perusteella.

Huoltoasematyöntekijä Kauppa 10-19
Näytä kuvaus

Työntekijä irtisanottu tuta-syillä ja samoihin aikoihin palkattu uusi työntekijä, tarjoamatta tätä työntekijälle.

Näytä lopputulos

Voitettiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Näytä kuvaus

Maksettu alle TESin mukaista tuntipalkkaa ja lomakorvauksia ei ole maksettu työsuhteen päättyessä.

Näytä lopputulos

konkurssi raunneu varojen puutteeseen. jäsenen palkkasaatavat jäivät saamatta.

siivooja Kiiteistö- ja siivous 0-4
Näytä kuvaus

Palkkoja suorittamatta työsuhteen ajalta.

Näytä lopputulos

asia sovittu.

Varastotyöntekijä Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Työsuhteen perusteeton päättäminen

Näytä lopputulos

Kanne hylätty käräjäoikeudessa.

siivooja Muut 10-19
Näytä kuvaus

Koeaikapurku

Näytä lopputulos

jäsen perui.

Myyjä Kauppa Ahvenanmaa 100-249
Näytä kuvaus

Työsuhteen irtisanominen

Näytä lopputulos

Käräjäoikeuden päätös sillensä jättämisestä. Kanne peruttu sopimukseen perustuen.

baarimestari Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Näytä kuvaus

Kanteen nostaminen palkkaturvasta

Näytä lopputulos

palkkaturva hyväksytty.

ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

ylityöt maksamatta

Näytä lopputulos

asia sovittu.

myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työnantaja perii epämääräisiä saatavia loppupalkasta

Näytä lopputulos

Hävitty rikosasia hovioikeudessa.

Kiiteistö- ja siivous 10-19
Näytä lopputulos

ASIA SOVITTU.

Kiiteistö- ja siivous 10-19
Näytä lopputulos

ASIA SOVITTU.

Kiiteistö- ja siivous 10-19
Näytä lopputulos

ASIA SOVITTU.

Kasinopelinhoitajat
Näytä lopputulos

Hävitty työtuomioistuimessa.

Siistijä Muut 20-49
Näytä lopputulos

voitettu hovioikeudessa.

Kauppa 10-19
Näytä lopputulos

asia sovittu.

keittiöapulainen/kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Näytä kuvaus

Työsuhde päätetty tuotannollisin ja taloudellisin perustein mutta palkattu uutta työvoimaa.

Näytä lopputulos

asia sovittu käräjäoikeuden valmisteluistunnossa.

ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Näytä kuvaus

Irtisanominen henkilöön liittyvin perustein.

Näytä lopputulos

asia voitettu käräjäoikeudessa.

kokki 10-19
Näytä kuvaus

Palkkasaatavat

Näytä lopputulos

palkkaturva maksoi.

varastotyöntekijä Kauppa 20-49
Näytä lopputulos

Asia sovittu tuomioistuinsovittelussa.

Myyjä Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Työsuhde purettu

Näytä lopputulos

Sovintosopimuksen allekirjoitus ja kanteen peruutus käräjäoikeuteen.

kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Työsuhteen päättämisriita

Näytä lopputulos

11.1.2019 kanne hylätty käräjäoikeudessa.

Kiiteistö- ja siivous 1000-
Näytä lopputulos

Asian käsittely päättynyt

myymälävastaava Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Selvitys saamatta olevista ylitöiden palkoista. Työpaikalla myös epäilystä epäasiallisesta kohtelusta.

Näytä lopputulos

Asia sovittu. Kanne peruttu. Jäsen ilmoitti, että on saanut rahat sopimuksen mukaisesti.

Kiinteistönhoitaja Kiiteistö- ja siivous 1000-
Näytä kuvaus

Irtisanominen tuotannollisin ja taloudellisin syin. Palkattu uutta työvoimaa. Palkkasaatavaa.

Näytä lopputulos

Sovittu.

palveluvastaava Kiiteistö- ja siivous 1000-
Näytä kuvaus

Työsopimuksen noudattaminen.

Näytä lopputulos

Sovittu. Asiamies peruu kanteen kun rahat on maksettu jäsenelle.

Myyjä Kauppa 20-49
Näytä lopputulos

Hävitty työtuomioistuimessa.

Sähkömies
Näytä lopputulos

Kanne peruutettu.

Kiinteistönhoitaja Kiiteistö- ja siivous 500-999
Näytä kuvaus

Takaisinottovelvoitteen laiminlyönti

Näytä lopputulos

asia hävitty käräjäoikeudessa. Asiasta ei valitettu hovioikeuteen.

Muut 0-4
Näytä kuvaus

Lomakorvaus työsuhteen päättyessä maksamatta.

Näytä lopputulos

Jäsen voittanut asiansa kokonaisuudesssaan tuomioistuimessa. Työnantajan maksukyvyttömyyden vuoksi työntekijälle tuomitut saatavat maksetaan hänelle palkkkaturvan kautta.

Majoitus- ja ravitsemus 500-999
Näytä kuvaus

Työkyvyttömyys, oikeus palkkaan

Näytä lopputulos

Sovittu.

projektipäällikkö Muut 250-499
Näytä lopputulos

asia sovittu.

Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työntekijä irtisanottu kyseltyään yli töitä.

Näytä lopputulos

Palkkaturva maksanut osan tuomituista saatavista.

Muut 20-49
Näytä lopputulos

Työhönottoa koskevassa riita-siassa on saavutettu sovinto.

Siivous Kiiteistö- ja siivous 0-4
Näytä kuvaus

Työntekijän työsuhde päätetty tekstiviestillä.

Näytä lopputulos

Asia sovittu tuomioistuinsovittelussa.

Myymälävastaava Muut 20-49
Näytä kuvaus

Työntekijän työsuhde purettu. Ennen purkamista työntekijälle annettu kaksi varoitusta, jonka työntekijä on kiistänyt. Purkuilmoituksessa esitetyistä syistä ainakin suurin osa on todistettu pätemättömiksi.

Näytä lopputulos

Asia sovittu.

Tarjoilija Kauppa 20-49
Näytä kuvaus

Työntekijä irtisanottu HeKo-syillä 26.9.2016. Työsuhde päättynyt 26.10.2016

Näytä lopputulos

asia sovittu

Studiovastaava Muut 5-9
Näytä kuvaus

Työntekijän työsuhde purettu TuTa-syillä työntekijän ollessa raskaana.

Näytä lopputulos

Palkkasaatavia koskevassa asiassa on tullut käräjäoikeudesta yksipuolinen tuomio (johon ei ole haettu takaisinsaantia) jonka perusteella saatavia on haettu onnistuneesti palkkaturvasta.

siivooja
Näytä lopputulos

asia sovittu.