Blanketter

Fyll i och spara löneintygsblanketten eller utredningen över arbetstid på din dator för arbetslöshetskassan. Skicka bilagorna till a-kassan via nedanstående länk. Ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning kan du skicka via vår webbtjänst. Nedan hittar du utskriftsbara ansökningsblanketter.

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Ansökan om alterneringsersättning

Löneintyg för a-kassan

Utredning över inarbetade arbetstimmar per vecka 

Att skicka bilagor till a-kassan

Bilagorna bör vara i pdf-format. Du kan bara bifoga fem bilagor åt gången. Deras sammanlagda storlek får vara högst 5 MiB.

Arbetagivare kan använda tjänsten t.ex. för att skicka ut den anställdas löneintyg.

Skicka bilagor