Usein kysytyt kysymykset

Voiko työnantaja ilmoittaa muutoksista työehtoihin? Esimerkiksi muuttaa työaikoja tai alentaa palkkaa?

Palkka ja sen määräytymisen perusteet säilyvät ennallaan. Työnantaja ei muun muassa voi siirtää työntekijää sovitusta palkkausjärjestelmästä toiseen, esimerkiksi kuukausipalkasta provisiopalkkaukseen. Työnantajan tulee myös noudattaa sovittua työaikaa. Työehtosopimuksen yleisen jälkivaikutuksen nojalla myös työsuhteen perusteella suoritettavat muut taloudelliset etuudet säilyvät. Näillä tarkoitetaan esimerkiksi työaikaa ja palkallista vapaa-aikaa. PAMin näkemyksen mukaan oikeus myös lomarahaan säilyy.

Mitä teen, jos työnantaja tarjoaa uutta työsopimusta tai solmin uuden työsuhteen?

Ole huolellinen, jos työnantaja haluaa muuttaa voimassa olevaa työsopimustasi tai olet solmimassa uutta työsopimusta. Mikäli olet jo työsuhteessa nykyiseen työnantajaasi, sinun ei ole pakko allekirjoittaa hänen tarjoamaansa uutta työsopimusta. Lue ehdot tarkkaan, äläkä allekirjoita uutta työsopimusta aikaisempaa sopimustasi heikommilla ehdoilla. Pidä huolta, että kaikista työsuhteeseen vaikuttavista ehdoista on sovittu työsopimuksessa. Muistathan, että aina ennen allekirjoitusta kannattaa olla yhteydessä PAMiin.

Työnantajalla on tasapuolisuusvelvoite, joka koskee kaikkia yrityksen työntekijöitä. Uutena työntekijänä sinulla on oikeus samoihin työehtoihin kuin muillakin yrityksen työntekijöillä.

Pitääkö minun allekirjoittaa uusi työsopimus, koska hiusalan työehtosopimuksen voimassaolo päättyi?

Työehtosopimuksen voimassaolon päättymisen takia uutta työsopimusta ei tarvitse allekirjoittaa, vaikka työsopimuksessa viitattaisiin työehtosopimukseen.

Voiko työnantaja pidentää työaikaa 37,5 viikkotunnista 40 tuntiin?

Työnantaja ei voi pidentää työaikaa ilman suostumustasi. Jos työsopimuksessasi on sovittu työajaksi 37,5 tuntia viikossa, tulee työnantajan noudattaa tätä jatkossakin.

Voiko työnantaja muuttaa kuukausipalkan provisiopalkaksi?

Työnantaja ei voi yksipuolisesti (ilman sopimusta) muuttaa työsopimuksella sovittua palkkaustapaa toiseksi, esimerkiksi kuukausipalkkaa provisiopalkaksi.

Voiko työnantaja vaatia minulta lääkärintodistuksen sairauspoissaolosta, jos muilta työkavereiltani samassa tilanteessa riittää oma ilmoitus?

Työnantajalla on velvollisuus kohdella kaikkia työntekijöitä tasapuolisesti eikä sairauspoissaolokäytännöt voi vaihdella perusteetta eri työntekijöiden välillä.

Voiko työnantaja maksaa iltalisää vain osalle työntekijöistä?

Ei. Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti. Uudella työntekijällä on myös oikeus samoihin työehtoihin kuin muillakin yrityksen työntekijöillä.

Työnantaja jakaa ohjeistusta uusista työehdoista. Täytyykö minun allekirjoittaa ohjeistus?

Työnantajan antamia ohjeistuksia uusista työehdoista ei täydy allekirjoittaa.

Työnantaja on pidentänyt irtisanomisaikaa, jos irtisanoutuisin itse työsuhteestani. Onko tämä mahdollista?

Työntekijän irtisanoessa toistaiseksi voimassaolevan työsopimuksen noudatettavat irtisanomisajat ovat seuraavat:

  1. 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta.
  2. yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta.

Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa irtisanomisaikaa näitä pidemmäksi vaan se edellyttää sopimusta kanssasi.